Çok Amaçlı Saha Şartnamesi

ÇOK AMAÇLI SAHA ŞARTNAMESİ( tenis kortu,basketbol sahası,voleybol sahası )                                                                                                            

 36x18 cm=648m2(tenis saha ölçüsüdür)diğer sahalarda kendi ölçü biriminizle ölçülendirme yapabilirsiniz

HATIL KAZI ÇALIŞMASI:

Mevcut araziye saha ölçüleri yerleştirildikten sonra, zemin eğimleri göz önüne alınarak 40cm. derinliğinde 50cm. genişliğinde kazılarak, hatıl temel kazıları yapılacaktır.

HATIL BETONU:

Kazılan  çukurlara  5-6 cm. mıcır  serilip  sıkıştırılacak  üzerine 5 cm. grobeton   uygulanarak  zemin  düzeltilecektir. Hatıl kalıpları çakıldıktan sonra  Ø 8’lik etriye  demiri  25 x 45  cm.  ölçülerinde  bükülerek  20  cm.  ara  ile  6  adet   Ø 14’lük  demirle bağlanacaktır. Üzerine  ortalama  50 cm.  yüksekliğinde  30 cm.  genişliğinde,  %0.6  saha  eğimine göre BS 30 beton dökülecektir. Beton döküldükten sonra, ortalama 2,70 - 2,86mt. ara ile Ø 52 - 3 mm’ lik çit ankrajları betonun içerisine 40 cm. sokulacak ve 5 cm’ i betonun üzerinde kalacak şekilde uygulanacaktır.

Demir uygulamasında, sahanın köşelerine extra  L demirlerle  güçlendirilecek  ve aydınlatma direk temelleri için filizler bırakılacaktır.

KABA DOLGU:

Tabii zemin sıkıştırıldıktan sonra,15 - 20cm. muhtelif taşlar, kil ve molozlardan oluşan sıkılaşabilir kırma taş malzemesi 20cm. kalınlığında, serilip sıkıştırılacaktır.

JEOTEKSTİL: aşırı sulak alanlar için gereklidir

Zeminde oluşacak dikey çalışma hareketlerini yataya çevirmek, düzgün malzemenin kaba dolgu ile karışmasını önlemek ve sahanın zemininde olası bitki köklerinin sahayı delmesini engellemek amacı ile, jut bezinden latex dokulu kumaş sahaya 0,1kg/m2 serilecektir

PLENTMİX:

Plentte Mix edilmiş, 0,5 – 1 – 2 ve %5 oranında su ile karıştırılan kırma taş malzemesi, hatıl betonlarının yüzey seviyesinde olacak şekilde sıkışmış hali ile, 4mm. hata ile 7 - 10cm kalınlığında uygulanarak asfalta hazır hale getirilecektir.

Alternatif 1:ASFALT zemin:

%75 0,5, %20 1nolu mıcır ve %4 - 5 bitüm granülden imal edilmiş elekli makinede 180? ile mix edilmiş asfalt, %06 eğilime göre,6 cm. kalınlığında serilerek sıkıştırılacaktır. Su tutma hata payı 2 - 3mm’ dir.

Alternatif 2BETON zemin : plentmix devre dışı bırakılarak jeotekstil keçe üzerine  h:15 cm çelik hasır donatılı perdahlı c25 beton atılır. Mutlaka %05 (binde5-8)meyil verilmelidir. Zemin hiç su tutmayacak şekilde imalatı yapılmalıdır.hafif gözenekli olmalıdır. Perdah işleminde kesinlikle tepsi kullanılmalı ; bıcak kullanılmamamlıdır. Yüzey parlatma,renklendirme v.s  veya beton   özelliğini bozaçak  katkı maddeleri konmamalı.

ÇEVRE ÇİT SİSTEMİ:

Mevcut Ø 89’lik ankraj borularına 5cm. içeri girecek şekilde Ø 60/3,5mm’lik borular 4mt. yüksekliğinde dikilecek, alttan,üstten ve ortadan klemp veya kurtağzı açılarak borular ezilmeden kaynak yapılacak ve üst yatay borular, dikmelerin tepesini kapatacak şekilde monte edilecek, sadece köşelere ortadan birer adet yatay boru monte edilerek çapraz 6mm. çelik halatla köşe esneme statikleri sağlanacaktır.

Bir kat antipas 2 kat nitelikli lüx yeşil boya sürülerek,net 50 x 50mm. gözlü 3,5mm. galvaniz, üstü PVC kapalı tel,deforme edilmeden yerine eksiz olarak takılacaktır.

Alt yataydan 30cm + 60cm + 60cm. aralıklarla toplam üç adet 4mm. gergi teli, tellerin arasından geçirilerek, 12’lik galvaniz liftin ile gerilerek bağlanacaktır.

AYDINLATMA:

Hatıl betonlarında filizleri bırakılan yerlere sahanın her iki tarafına 5,73 – 8,58 mt. aralıklarla 8 adet 80-100cm. derinliğinde, 80 x 80 beton dökülerek ortasında Ø 200’lük beton boru koyulacak ve içerisine Ø 114 - 3,5mm. 6mt. lik boru üzerine 0,89 -  3,5mm. Borudan bükülmüş tenis kortu özel aydınlatma direği 88?  boru kaynak yapılarak aydınlatma direği yerine dikilecek, beton boru içinde kalan boşluk  betonla doldurulacaktır. Direk yüksekliği sahadan minimum 7mt. 20cm. olacaktır. 3  x  2,5 mm’ lik  aydınlatma kabloları  saha  dışı,  toprak   altından   PVC   boru   içerisinden  geçirilerek,  herhangi  bir  ek  yapılmadan saha kapısı yanında 1 adet polyester pano içerisine  toplanacaktır.

Pano içerisinde her lambayı ayrı ayrı kontrol edecek 8 adet 2 li 18 amper grup W otomat,  1 adet grup  kaçak rölesi ve 1 adet  pako  şalter  kullanılacaktır. Lamba, 2mm DKP sacdan kasa üzerine ,elektrostatik toz boyalı, 0,4 mm %99 saf anodize alüminyum reflektörlü, 1000W 380 V bakır sargılı metal Halide balanslı, 6mm temperli camlı, 1000 W 380 V metal Halide  105.000 Lümen ampullü Amerikan tip, çevreyi rahatsız etmeyen, özel saha aydınlatması şeklinde olacaktır.

NOT : Güç kaynağındaki dalgalanmalar nedeni ile lambanın sönmemesi için 380 V Balans ve Ampul tercih edilmiştir.

AKRİLİK KAPLAMA:ASFALT OLURSA

Mevcut asfalt yaz sezonu için 7 - 10 gün bekledikten sonra, oto yıkama ile kılcal yıkanarak, asfalt yapısından kaynaklanan topraklar temizlenerek akriliğe geçilecektir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen asfalta;

1 kat primer astar

1 veya 2 kat Premix Resurfacer 800gr/m2 pürüzleri giderme malzemesi uygulanacak.(asfalt zemin imalat kalitesine göre bu kat artırılabilinir)

1 veya 2 (istenirse bu kat artırılabilinir3,4,5,6 kat esnek cusion kaplama

1 kat yogun akrilik kaplama    

2 kat   standart çizgi boyası  uygulanacaktır

AKRİLİK KAPLAMA:BETON OLURSA

Mevcut  beton yaz sezonu için 2 - 5 gün bekledikten sonra, oto yıkama ile kılcal yıkanarak, beton yapısından kaynaklanan topraklar temizlenerek akriliğe geçilecektir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen beton üzerine ;

1.     1 kat  epoksi astar m2 150-200 gr/m2 ve 400 micron qarz kumla kumlama işlemi

2.     24 saat sonra epoksi astarlama işlemi sonrası zemindeki serbest kumlar hava mak ile temizlnecektir.

3.     1veya 2 kat Premix Resurfacer 800 gr/m² pürüzleri giderme malzemesi uygulanaca

4.     2 kat akrilik procat ana kaplama yapılaçaktır

5.     2 kat  standart çizgi boyası uygulanacaktı

STANDART SAHA ÇİZGİLERİ

Saha çizgileri 2 kat premix boya ile 5 cm. kalınlığında (base line çizgisi 5-10 cm olabilir)  standart saha ölçülerine uygun olaçaktır (ITF)

AKSESUARLAR:

BASKETBOL POTA TEMELİ:

Asfalttan veya beton zemin önce yerleri tespit edilerek 50x50x50 cm ölçülerinde temel açılarak pota ankajı konulaçak

Basket potası 114/3 4inç borudan tek ayaklı15mm akrilik camlı, panyalı, yaylı çemberi montajlanarak yerine yerleştirilecektir.

VOLEYBOL– TENİS DİREĞİ TEMELİ:

Asfalttan veya beton zeminde voleybol veya tenis direkleri önce yerleri tespit edilerek 30 cm derinliğinde  açılarak ankraj temelleri dökülecektir(ankraj olarak 100 lık galvaniz boru konulacaktır. Borunun içine sızan sular alt yapıya tahliye edilebilmesi için beton donduktan sonra ankraj borusunun içinden zemine delik açılacaktır). İsteğe bağlı malzemeden

İçten mekanizmalı demirveya alüminyum borudan imal edilmiş tenis, voleybol  direkleri yerlerine takılarak,  profesyonel ağlar ve orta bantları takılacaktır..